torsdag 14. april 2011

Grilling in the rain

Til dei av dykk som ikkje får vermeldinga i dag til å stemme med beskrivinga av veret i denne ekspedisjonen kan eg opplyse om at dette gjekk føre seg på måndag.

Så var det tid for å ete ute igjen. Denne gongen med Hogne, Bjarte og Joaki ehh.. Joach hmm.. Joaci... Joen.

Grunna det Bjarte for ein halvtime sidan hadde kalla nokre dråpar, men eigentleg var monsunregnet frå Afrika som hadde tatt ein liten omveg vart denne middagen litt utradisjonell i friluftslivsamanheng. Ikkje fordi det regntida og middagen utomhus fell til same tidspunktet. Men av di nokre stakkars bitre friluftsfanatikarar kanskje vil sei at friluftslivet forsvann med problemløysinga vår då det ikkje var aktuelt å bli våt sjølv om me skulle vera ute og spidda pølser.
Men av same grunn som nokon vil seie at det ikkje var mykje friluftslivpreg vil eg seie at i dette innlegget er det mange gode råd til den som vil ut og ete men helst ikkje vere i for stor kontakt med elementa.
Før forteljinga kjem så langt som til kva me faktisk gjorde kan eg ta for meg utstyrslista med eit raskt prisoverslag til hjelp for den som vil ut for å nyte bålsvidd grillmat.

1. stk 4x7 m presenning ca 150,-
1. stk 50 m taug ca. 150,- (på ein overprisa bensinstasjon)
1/2 sekk ved ca. gratis,- (forutsatt du har tilgjengeleg skog å ta av)
1. stk Land Cruiser med takbøylar for festemogelegheiter ca. 15.199,-
3. stk vener. Variabel pris, men kvaliteten stig dess mindre ein betaler.
1/2 l bensin ca. ALT for dyrt,-
2x naudsynt mengd grillmat (grunna stor variasjon vil eg la det vere opp til den enkelte å gjera eit prisoverslag)

Me kom til grillplassen på Eidsneskaien og gjekk straks til arbeid. Hogne og eg spente opp presenningen mens Joen tok den taktiske løysinga og sto under presenningen. Etter kvart kom Bjarte også og gav sitt samtykke til Joen sin taktikk og slo derfor følgje med han. Grunnen til at Land Cruiseren måtte med på utstyrslista er så enkel som at på eine sida av kaien på Eidsnes veks det tre i umiddelbar nærleik til sjølve kaien. Men for å få ståhøgde under presenningen måtte den festast høgt oppe på begge sider, altså i Cruiseren og i trea.
Berre for å presisere at dette til trass for at me brenn bål under tak på ein asfaltert plass er friluftsliv, kaien på Eidsnes er ein Tømmerkai, så her låg det denne dagen meir skog enn eg har sett på lenge. Og kva meir treng ein i friluftsliv enn skog og sjø? Fjell seier du? Sjølv om me prøvde å unngå det såg me eit par av dei på Osterøy rett over fjorden.

Etter taket var på plass var det bålet som stod for tur, men grunna monsunregn såg me at det kunne bli eit problem å få tent det opp. Viss me gjorde det under presenningen ville me øydeleggje taket vårt og bli blaut. Viss me gjorde det utanfor presenningen, men nært nok til at me kunne stå under presenningen og grilla ville veden og opptenningsmaterialet bli vått og dermed ikkje ta fyr. Men dersom veden og opptenningsmaterialet blir vått av bensin, brenn det særs godt! Faktisk så godt at Bjarte som sette fyr har meir hår på den venstre handa enn den høgre.
Lettare sjokkskadd av den eksplosjonsarta brannen var det berre ein ting å gjere, døyve traumet med cola, juice og grillmat.


Bål tend opp med bensin og som står konstant i eit høljeregn har ein lei tendens til å brenne opp ganske snart, og så snart maten var oppeten (det me klarte å ete opp, sjølvsagd ikkje alt), Jarle kom til etter kvart for å hjelpe med det, var det tid for å destruere noko fyrverkeri som har lagt sidan nyttårsaftan. Det er diverre ei kjend sanning at fyrverkeri som ligg lenge vert ustabilt, difor er det ofte blitt vår oppgåve og destruere den slags på ein sikker måte. Uansett, presenningen var pakka vekk og delar av eit thunder king batteri lagt på bålet. Etter dei få glørne som var att av bålet hadde blitt trygt sprengt rundt på heile tømmerkaien var det på tide å setje seg i bilen og køyre heim att.
Nok ein god utemiddag unngajort!

Fleire og betre bilete vil kanskje bli lagt ut dersom Joen som var ansvarleg fotograf denne turen somlar seg til å sende dei til meg...

2 kommentarer:

  1. Eg er veldig lett med på pilegrillsvandring frå Feste til Lygra og oppfordre alle til å stemma fram dette alternativet øverst til høgre!

    SvarSlett
  2. Viktig å destruera fyrverkeriet på forsvarlege måtar ja. Eg er enig med Hogne. Pilegrillsvandring er absolutt et bra tiltak.

    SvarSlett