lørdag 5. november 2011

Introduksjon

Dei aller fleste ekspedisjonane til Nordhordland Adventures har ein ting til felles. Eller som regel er det fleire ting dei har til felles, men det eg skal fram til no er at dei ikkje har eit startpunkt som er rett utanfor døra mi heime. (Dersom du vil vera ein flisespikkar no så kan du sakta sei at alle må byrje utom døra, eller innom og for den del, for kor ein ein byrjar ein ekspedisjon er vel eit spørsmål om definisjon) Men poenget mitt no er at for å kome til startpunktet, eventuelt ekspedisjonar der turen fram er målet så treng ein  (iallfall eg) eit framkomstmiddel! Då det diverre er for lite og uregelmessig snø til å satse på hundespann og slede treng eg altså ein bil.
Cruisaren som var ein kjær ven er som tidlegare nemnd pensjonert, den har til og med vorte heidra med eit dikt, så no på etterskot med nokre månadar er det på tide å introdusere etterfylgjaren, Pajeroen!
Av praktiske årsaker, først og fremst plass til ski inne i bilen om vinteren, var eg eigentleg på utkikk etter ein litt større bil enn Cruisaren, men den eine bilen eg såg som passa spesifikasjonane eg var ute etter sto på austlandet vart seld før eg fekk tid til å summa meg. Då vart det like godt ein Pajero på Voss som var like liten som Cruisaren. Dette er negativt med tanke på plass, men positivt med tanke på offroadeigenskapar.

Sidan det er nokre månadar sidan Pajeroen vart innhenta har den så vidt blitt prøvekjørt under ulike førehald, og til no kan den seiast å vera på høgde med Cruisaren!

Som ein ser tåler Pajeroen at kameraet er bra skrått 
utan at den kvelvar av den grunn!

I og med at Cruisaren fekk eit dikt i sjangeren nødrim når den vart pensjonert, er det ikkje anna enn rett og rimeleg at Pajeroen får same behandlinga, bere med blandinga nødrim/bokstavrim,  når den no offisielt byrjar i teneste. Folk som set pris på eit godt dikt kan slutte å lese no.  Bratte brekka, bilen bryt beint ned.
Bakhjul bråkar, bakkebotnen blir nådd.


Kan køyra, klatra. Kanskje kleiva klarer!
Kjempehjul kvernar, knuser, klyv!


Høgtideleg på Hilux helsar, hjarteleg handtrykk.
Herjar, hoiar, hostar tå hjulspinn og svartrøyk 


Sidan både bilete og fantasi slutta ganske brått gjer diktet, eller den usystematiske samlinga av ord, det også. Heilt til slutt i dette innlegget må eg leggja med det nyaste biletet av Pajeroen, der den meg sær god hjelp frå bror min, Håvard, er blitt forvandla til firmabil for Nordhordland Adventures!

Rått!

Så då er firmabilen på plass, no manglar det berre å opprette eit firma. For at dette skal gå an treng eg berre eit par småting som eg håpar nokre venlege sjeler der ute kan hjelpa med: 

Økonomiansvarleg/rekneskapsførar(Her har eg riktignok fått eit ubekrefta ja frå ein austlending)
Sekretær(Eg kan knapt nok alfabetet, så nokon andre må ta seg av referat frå styremøte og den slags) 
Strategiplanleggar(Kva veg er det lurast for selskapet å gå, eller i vårt tilfelle køyre) 
PR-ansvarleg(Må kunne snakke internasjonalt, dersom det er det satsingsområdet som vil gje best avkasting)
Investorar/sponsorar (Som student er det litt vanskeleg å kunne finansiere alt materiell som ein naudsynt vil trenge til eit slikt firma som dette her, berre julebordet for alle dei tilsette som er lista opp over her vil jo ete opp årsbudsjettet mitt. Pajeroen er ikkje framand for prostitusjon, så alle som spyttar i store summar vil få tilbod om reklameplass på sidene/taket av bilen!) 

Dersom du er interessert i ein av desse stillingane, send inn ein søknad!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar