tirsdag 24. mai 2011

Cabin cruiser og topptur

Grunna store mengder med ekspedisjonar, store og små, tar det diverre litt tid før dei viktigaste av desse kan skrivast om. Men forteljinga som no kjem er henta frå ein liten tur 18. mai. Når eg skriv liten, så er dette sjølvsagd i Nordhordland Adventures samanheng, så det betyr faktisk liten.

Med tre firehjulstrekkarar, to japanarar og ein tyskar, stilt opp på startstreken ved Eknes Karosseri tok me laus. Målet var ei elv som me nyleg hadde funne ut det gjekk an å køyre i. For dei som ikkje skjønar at det å køyre i ei elv kan gje ein stor glede har eg berre ein ting å sei. Enkle born, enkle gleder.
Ingen av dei som var med hadde noko som helst kunnskap om korleis ein bør krysse elvar eller vatn med bil, så her var det berre til å prøve og feile, det var jo ein grunn til at me hadde med tre bilar! (U)heldigvis var det ingen som fekk motorhavari og måtte slepast på land, dette skal me prøve å få til neste gong slik at det vert litt meir spanande lesing. Men Tyskaren grunnstøtte, så litt dramatikk var det!

 Tyskarar, her representert av Audi, har aldri klart seg 
så godt i nærleiken av Matrefjella, dette til trass for iherdig
innsats av styresmaktene.

Etter å ha vore nærleiken av elva viste det seg at Land Cruiseren, som for så vidt klarte seg bra som Cabin Cruiser, var den einaste bilen med den rette kombinasjonen av bakkeklaring og sjåfør. Tyskaren mangla bakkeklaring og Hiluxen hadde ein sjåfør med unnskyldningar om delvis defekt bil som han var redd skulle ta skade av litt vatn. Som om litt vatn nokon sinne har skada. Men rett skal vera rett, Hiluxen kom til sin rett seinare på dagen. 
 Cabin Cruisaren går så det fossar om baugen på den!
Einaste minuset var at ved litt for mykje trykk på
uljepedalen byrja dashbordet å oppføre seg som
discotekbelysing.

I tillegg til at den kan kome seg raskt fram fungerte den
også bra i dorgefart.

 Opphaldet på flybridgen vart kort sidan veret ikkje var
det beste denne dagen. 

Som dei fleste kan fortelje deg er det hardt arbeid å krysse elver dagen lang, så etter nokre minuttar gav me oss på det og reiste for å få i oss litt proviant. Men det var meir arbeid i vente før grillen kunne fyrast, nemleg ein knallhard topptur. Toppturen vart ikkje så hard som ein kunne venta, for det var plass på lasteplanet til Hiluxen til alle saman. Etter å ha blitt transportert kilometervis på motebakke kunne me endeleg stiga av og få fyr i grillen. Synd at Rema 1000 sine eingongsgrillar har ein lei uvane med å slokna. Men det skulle visa seg at ein av turdeltakarane stilte godt førebudd med ein propanbrennar. Så etter litt varm overtaling fekk me endeleg grilla. 

 Toppturar kan vera tunge. Denne var ikkje.

 Maten er som ein kan sjå det naturlege midtpunkt på
Nordhordland Adventures sine turar.

Etter eting og medhøyrande coladrikking var det på tide å kome seg ned att. Grillen vart sløkt og bilen lasta opp. Me var kome nesten ned då ein lokal bonde som såg mindre fornøgd ut kom i mot oss på traktorvegen. Det var litt synd at det var på denne måten me traff grunneigaren, som me faktisk har snakka om at me må få tak i fleire gonger før, for å få lov til å byggje ein gapahuk på toppen av vegen. Han var i allefall mindre fornødt med at me hadde køyrd opp utan løyve, og var i tillegg redd at me dreiv tjuvjakt sidan dei var plaga med det. Heldigvis kunne tjuvjaktsteorien hans avkreftast snart, men å prøve å motbevise at ein har køyrd opp ein bil utan løyve er litt vanskeleg når ein er på veg ned med ein bil... Men til slutt, etter lovnadar om å aldri køyre opp igjen, fekk me lov til å evakuere. Synd at me ikkje fekk lov til å køyre opp att, for der oppe kunne det blitt ein fin gapahuk! 


 Nesten til slutt kjem eit bilete som har fanga essensen av 
denne dagens utflukter.  

Til slutt vil eg takke Øyvind som stilte med speilrefleks og dermed vart offisiell turfotograf! Og når det er sagt må det seiast at eg i seinare tid har blitt informert om at det kanskje ikkje er heilt lovleg å køyre i elver på denne måten. Med bakgrunn i den informasjonen kan eg sei at eg ikkje vil utelukka at alle bileta der det skjer har blitt manipulert. Eigentleg er eg nokså sikker på at dei bileta har blitt sterkt redigert!  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar